De invloed van vasten op het humeur

De invloed van vasten op het humeur

 

Article written by: Steven van Randwijck, founder Holland Health Clinic

Clinici hebben ontdekt dat vasten vaak gepaard gaat met stemmingsverbeteringen, het lekkerder in je vel zitten en soms zelfs een gevoel van euforie. In hun overzichtsartikel (genaamd Fasting in mood disorders: neurobiology and effectiveness. A review of the literature) brengen Fond et al. (2013) op basis van eerdere onderzoeken in kaart welke effecten vasten op hersenfuncties heeft, met een nadruk op stemming. 

In het artikel komt naar voren vasten het humeur in veel gevallen verbetert. In klinische studies is bijvoorbeeld een afname te zien van symptomen die wijzen op depressie. Deze verbetering begint al in de eerste week van het vast-traject. Ook rapporteren patiënten een verbetering in humeur en gevoel van kalmte. Deze verbeteringen zijn statistisch getest significant. Daarnaast rapporteren participanten een gevoel van energietoename, stemmingsverbetering een verbeterde concentratie en afname van angstgevoelens. 

In een van de besproken onderzoeken werd aandacht gevestigd op slaapkwaliteit. Tijdens het vast-traject verbeterde de slaap van de deelnemers. Zo leek de nachtrust minder onrustig (er werden minder bewegingen van ledematen gemeten) en werden de participanten gedurende de nacht minder vaak wakker. De deelnemers gaven zelf ook aan een betere nachtrust te ervaren. Naast dat verbeterde slaapkwaliteit op zichzelf al een mooi resultaat van vasten is, zorgt dat op zijn beurt waarschijnlijk ook weer voor een beter humeur en concentratievermogen.

Los van de verbeterde slaapkwaliteit zijn er nog een aantal andere mechanismen aan te wijzen voor stemmingsverbeteringen als gevolg van vasten: 

  • Vasten zorgt voor het vrijkomen van endorfine, wat pijnstillende eigenschappen heeft en zorgt voor het gevoel van tevredenheid en geluk. 
  • Vasten zorgt voor een toename van BDNF (Brain-Derivated Neurotrophic Factor). BDNF is een zenuwcel-stimulerende factor die o.a. zorgt voor het verbeteren van cognitieve functies en het vermogen van de hersenen vergroot om bestand te zijn tegen veroudering. 
  • Vasten zorgt voor een verhoogde productie van ketonen. Ook dit kan te maken hebben met verbeterde stemming, afname van pijn gevoelens en bescherming tegen verschillende vormen van hersenschade. 
  • Hier lees je nog meer over de invloed van vasten op de hersen.

Heeft dit je interesse gewekt en wil je meer weten over vasten? Lees meer van onze artikelen, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Je vindt het inschrijfformulier door naar beneden te scrollen. Of lees meer over langdurig vasten door middel van Fasting Mimicking. Zelf ervaren welk effect 5 dagen vasten op je humeur heeft? Bekijk hier het 5-daagse fasting mimicking dieet. 

Let op: vasten kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor zwangere/lacterende vrouwen, mensen met ondergewicht/anorexia, < 18 jaar en > 70 jaar, met een fragiele gezondheid door een ziekte of medische ingreep, medicatiegebruik, auto-immuunziekte en intensieve lichamelijke activiteit. Raadpleeg in dit geval de diëtist en arts van Holland Health Clinic of je eigen huisarts.