Maak kennis met Marjolein! Diëtiste bij Holland Health Clinic

Maak kennis met Marjolein! Diëtiste bij Holland Health Clinic

Sinds een paar weken werkt Marjolein van Randwijk full-time als diëtiste bij Holland Health Clinic. Ze komt uit Maastricht en heeft in Nijmegen voeding en diëtetiek gestudeerd. Naast de bruikbare kennis die ze daar heeft opgedaan verrijkt ze haar behandelmethoden met NLP.  

Na haar studie is ze een lange tijd naar Zuid-Amerika geweest, waar ze dichtbij haar intuïtiviteit is gekomen. Dit gebruikt ze in haar gepersonaliseerde dieetbehandelingen. Daarbij is ze geïnspireerd geraakt door het leven en de wisselwerking tussen de inheemse bevolking en de natuur. Daarom vindt Marjolein het belangrijk om in haar behandelingen rekening te houden met het milieu. Haar voedingsadviezen zijn zoveel mogelijk duurzaam voor mens, dier en natuur. 

Een ander kenmerk aan haar behandelingen is dat deze altijd heel persoonlijk zijn. Ze richt zich niet alleen op voeding, maar op de totale leefstijl behoeften van de cliënt. Ze bekijkt de situatie met een holistische blik. Soms kan het zo zijn dat klachten op het gebied van voeding worden veroorzaakt door een ander aspect. De kans is bijvoorbeeld groot dat iemand die niet lekker in zijn vel zit de voedingsadviezen niet goed zal opnemen. 

Als diëtiste ben ik continu op zoek naar effectieve behandelmethodes en optimale voedingspatronen. Hiervoor surf ik mee op de golven van de wetenschap, met een holistische blik en een stukje intuïtiviteit.
Marjolein van Randwijk

Verder vindt Marjolein het belangrijk om flexibel te zijn en de behandeling per cliënt aan te passen, naar zijn of haar behoeften. Ze neemt voor iedereen de tijd en zorgt voor een aanpak op maat. In overleg wordt bepaalt hoeveel behandeltijd er gewenst is. Daarbij zijn de contactmethoden wisselend van kliniek, tot telefonisch, via facetime of zelfs thuis in Amsterdam. Overal wordt rekening mee gehouden. 

De kracht van haar behandelingen zit hem in het feit dat intuïtiviteit en luisteren naar het lichaam centraal staan. Ze heeft zelf ervaren hoe krachtig dit werkt en wil dat lichaam en geest van haar cliënten weer verbonden worden. Samen met haar gezonde adviezen en tips om dit makkelijk en snel toe te passen in het dagelijks leven, zorgt dit ervoor dat het lichaam gevoed wordt op basis van wat het nodig heeft. 

Ze vindt het veel belangrijker dat mensen leren begrijpen wat hun lichaam nodig heeft dan het tellen van (lege) calorieën. Mensen hebben tegenwoordig vaak veel stress en zorgen, waardoor eten vaak gedachteloos gebeurd. Haar eerste doel is om mensen weer in contact te laten staan met hun lichaam en intuïtie op te laten bouwen over welke voeding het lichaam nodig heeft. Ze helpt met het vinden van een gebalanceerd dieet en gezonde, simpele recepten. 

Met mijn voorlichting en advisering wil ik iemand prikkelen om na te denken over het ‘waarom’? De meeste mensen weten dat twee stuks fruit per dag gezond voor je zijn, maar waarom is het gezond en wat doet het met je lichaam? Ik ben van mening dat begrip een groot onderdeel is bij het realiseren van gedragsverandering. Hierin beperk ik mij niet tot voeding, maar richt ik me op de totale levensstijl.
Marjolein van Randwijk

Ten slotte maakt Marjolein binnen Holland Health Clinic deel uit van een multidisciplinair team, waar ze direct en zonder verwijzing toegankelijk is. Ze staat continue in contact met een arts, bewegingsspecialist en psycholoog. Hierdoor beschikken haar behandelingen over een ruime expertise en eventueel snelle doorverwijzing. 

Wil je meer lezen over Marjolein en Diëtetiek? Lees op deze pagina meer over de plaats van dietetiek binnen Holland Health Clinic, hier heeft u ook de mogelijkheid om een afspraak te maken.