De invloed van fasting mimicking op het auto-immuunsysteem

De invloed van fasting mimicking op het auto-immuunsysteem


Article written by: Steven van Randwijck,
founder Holland Health Clinic

Vasten en fasting mimicking diëten hebben invloed op de lichaamscellen, óók op afweercellen en dus het immuunsysteem. Er is nog veel onderzoek nodig om een valide beeld van de werking te krijgen, maar in 2017 zetten Choi, Lee en Longo het onderzoek wat er toen al was op een rijtje in hun review artikel: Nutrition and fasting mimicking diets in the prevention and treatment of autoimmune diseases and immunosenescence. Hier bespreken we in hoofdlijnen hun conclusies. 

In dit overzichtsartikel komt naar voren dat calorierestrictie en andere chronische dieet restricties in enige mate invloed lijken te hebben op de preventie van auto immuunsysteem ziektes. Calorie restrictie en andere dieet restricties hebben de potentie om leeftijd gerelateerde ziektes, waaronder dus aan immuunsysteem gerelateerde, te voorkomen. Mogelijk komt dit doordat de voeding restricties de veroudering in cellen vertragen. Echter lijken de onderzoeken naar calorierestrictie erop te wijzen dat dieet compositie meer van invloed is dan de restrictie zelf. Daarentegen bieden fasting mimicking periodes, gevolgd door gezond eten, interessante uitkomsten die door de auteurs zowel effectief als uitvoerbaar worden geacht.

Bij periodiek vasten of fasting mimicking volgen namelijk twee fases elkaar op die erg gunstig zijn voor de verjonging van cellen. Eerst is er een periode van gehele voeding beperking die ervoor zorgt dat de auto immuun cellen worden onderdrukt. Vervolgens biedt de hervoedingsfase juist het vermogen om beschadigde cellen te repareren. Deze combinatie zorgt voor een periode waarin het afsterven van een significante hoeveelheid beschadigde cellen wordt bevorderd, gevolgd door een periode die het tegenovergestelde effect promoot, namelijk de aanmaak van nieuwe cellen en andere factoren die leiden tot een multi-systeem regeneratie.

Deze positieve lichaamsreacties als gevolg van vasten, kwamen in de menselijke natuur veel voor door periodes van honger, maar blijven nu veelal onbenut vanwege de huidige constante toegang tot voeding waarin vastenperiodes van meer dan een paar dagen afwezig blijven.

In conclusie wordt gesteld dat calorie restricties, en vooral relatief lang vasten, gevolgd door hervoeding de biologische snelheid van veroudering schijnt te verminderen. Daarnaast promoot het een ontsteking verminderend effect, en kan het bijdragen aan het verlichten en mogelijk verminderen van verschillende auto-immuunziektes. Dit komt door het verwijderen van oude en beschadigde cellen en die te vervangen door jonge, functionele cellen. Echter, een belangrijke kanttekening is dat deze inzichten voortkomen uit een beperkt aantal onderzoeken met een beperkt aantal participanten. Verder onderzoek is nodig om meer te kunnen vaststellen over deze werking, al zijn deze berichten zeer interessant. Vooral de werking van fasting mimicking is interessant omdat dit, tegengesteld tot andere langdurige vasten diëten, veilig is om zelf uit te voeren zonder klinische begeleiding.

Benieuwd naar het Prolon fasting mimicking dieet? Bestel de Prolon box, of lees er hier meer over.

Let op: vasten kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor zwangere/lacterende vrouwen, mensen met ondergewicht/anorexia, < 18 jaar en > 70 jaar, met een fragiele gezondheid door een ziekte of medische ingreep, medicatiegebruik, auto-immuunziekte en intensieve lichamelijke activiteit. Raadpleeg in dit geval de diëtist en arts van Holland Health Clinic of je eigen huisarts.